Drgania mechaniczne

Kurs opiera się na wykorzystaniu metod mechaniki analitycznej do analizy różnego typu oscylatorów. Zagadnienia uszeregowane są w kolejności od najmniejszego do największego stopnia skomplikowania. By skorzystać z udostępnionych kodów niezbędne jest pobranie biblioteki dynpy dostępnej w przycisku poniżej. Wybrany kod należy następnie wkleić do projektu Jupyter Notebook.


Biblioteka dynpy

Pobierz PDF z rozwiązanym zadaniem

Wyświelt kod źródłowy

1. Układy o jednym stopniu swobody

Prosty oscylator harmoniczny

Najprostszy przykład pokazujący odpowiedź układu nietłumionego o jednym stopniu swobody. Jest to elementarny przykład pozwalający zrozumieć terminoglogię używaną w stosowanej dynamice, co będzie pomocne w analizie bardziej skomplikowanych zagadnień.

                 
                  from dynpy.models.mechanics.trolley import SpringMassSystem
                  from sympy import *
                  from sympy.physics.mechanics import init_vprinting
                  init_vprinting()
                  
                  
                  # Stworzenie instancji klasy
                  dynsys = SpringMassSystem().from_reference_data()
                  
                  display('Do obliczeń przyjęto:')
                  display(dynsys._given_data)
                  
                  # Wyświetlenie schematu
                  display(dynsys.preview())
                  
                  
                  # Energia kinetyczna
                  Ek = Symbol('E_k', positive=True)
                  Ek_eq = Eq(Ek, dynsys._kinetic_energy, evaluate=False)
                  display(Ek_eq)
                  
                  
                  # Energia potencjalna
                  Ep = Symbol('E_p', positive=True)
                  Ep_eq = Eq(Ep, dynsys._potential_energy, evaluate=False)
                  display(Ep_eq)
                  
                  
                  # Potencjał dyssypacyjny
                  D = Symbol('D', positive=True)
                  D_eq = Eq(D, dynsys._dissipative_potential, evaluate=False)
                  display(D_eq)
                  
                  
                  # Lagranżjan ukladu
                  L = Symbol('L', positive=True)
                  L_eq = Eq(L, dynsys.lagrangian(), evaluate=False)
                  display(L_eq)
                  
                  
                  # Równania ruchu
                  eoms_eq = Eq(dynsys._eoms[0], 0)
                  display(eoms_eq)
                  
                  
                  # Macierz bezwładnosci
                  M = Symbol('M', positive=True)
                  M_eq = Eq(M, dynsys.inertia_matrix(), evaluate=False)
                  display(M_eq)
                  
                  
                  # Macierz sztywności
                  K = Symbol('K', positive=True)
                  K_eq = Eq(K, dynsys.stiffness_matrix(), evaluate=False)
                  display(K_eq)
                  
                  
                  # Macierz tłumienia
                  D = Symbol('D', positive=True)
                  D_eq = Eq(D, dynsys.damping_matrix(), evaluate=False)
                  display(D_eq)
                  
                  
                  # Macierz fundamentalna
                  A = Symbol('A', positive=True)
                  A_eq = Eq(A, dynsys.fundamental_matrix(), evaluate=False)
                  display(A_eq)
                  
                  
                  # Wielomian charakterystyczny
                  Delta = Symbol('Delta', positive=True)
                  Delta_eq = Eq(Delta, dynsys.fundamental_matrix().det().expand().simplify().simplify().expand(), evaluate=False)
                  display(Delta_eq)
                  
                  
                  # Rozwiązania ogólne
                  gen_sol = dynsys._ode_system.general_solution.as_eq_list()
                  
                  display(gen_sol[0])
                  display(gen_sol[1])
                  
                  
                  # Rozwiązania szczególne
                  steady_sol = dynsys._ode_system.steady_solution.as_eq_list()
                  
                  display(steady_sol[0])
                  display(steady_sol[1]) 

                 
               

Mocowanie silnika

Przykład drgań wymuszonych przez harmoniczną siłę pochodzącą od ruchu obrotowego niezbalansowanej masy. Zagadnienie przedstawia faktyczny inżynierski problem występujący przy projektowaniu maszyn z elemenatami obrotowymi.

                 
                  from dynpy.models.mechanics.engine import EngineVerticalSpringGravity
                  from sympy import *
                  from sympy.physics.mechanics import init_vprinting
                  init_vprinting()
                  
                  
                  # Stworzenie instancji klasy
                  dynsys = EngineVerticalSpringGravity().get_constant_velocity()
                  
                  display('Do obliczeń przyjęto:')
                  display(dynsys._given_data)
                  
                  # Wyświetlenie schematu
                  display(dynsys.preview())
                  
                  
                  # Energia kinetyczna
                  Ek = Symbol('E_k', positive=True)
                  Ek_eq = Eq(Ek, dynsys._kinetic_energy, evaluate=False)
                  display(Ek_eq)
                  
                  
                  # Energia potencjalna
                  Ep = Symbol('E_p', positive=True)
                  Ep_eq = Eq(Ep, dynsys._potential_energy, evaluate=False)
                  display(Ep_eq)
                  
                  
                  # Potencjał dyssypacyjny
                  D = Symbol('D', positive=True)
                  D_eq = Eq(D, dynsys._dissipative_potential, evaluate=False)
                  display(D_eq)
                  
                  
                  # Lagranżjan ukladu
                  L = Symbol('L', positive=True)
                  L_eq = Eq(L, dynsys.lagrangian(), evaluate=False)
                  display(L_eq)
                  
                  
                  # Równania ruchu
                  eoms_eq = Eq(dynsys._eoms[0], 0)
                  display(eoms_eq)
                  
                  
                  # Macierz bezwładnosci
                  M = Symbol('M', positive=True)
                  M_eq = Eq(M, dynsys.inertia_matrix(), evaluate=False)
                  display(M_eq)
                  
                  
                  # Macierz sztywności
                  K = Symbol('K', positive=True)
                  K_eq = Eq(K, dynsys.stiffness_matrix(), evaluate=False)
                  display(K_eq)
                  
                  
                  # Macierz tłumienia
                  D = Symbol('D', positive=True)
                  D_eq = Eq(D, dynsys.damping_matrix(), evaluate=False)
                  display(D_eq)
                  
                  
                  # Macierz fundamentalna
                  A = Symbol('A', positive=True)
                  A_eq = Eq(A, dynsys.fundamental_matrix(), evaluate=False)
                  display(A_eq)
                  
                  
                  # Wielomian charakterystyczny
                  Delta = Symbol('Delta', positive=True)
                  Delta_eq = Eq(Delta, dynsys.fundamental_matrix().det().expand().simplify().simplify().expand(), evaluate=False)
                  display(Delta_eq)
                  
                  
                  # Rozwiązania ogólne
                  gen_sol = dynsys._ode_system.general_solution.as_eq_list()
                  
                  display(gen_sol[0])
                  display(gen_sol[1])
                  
                  
                  # Rozwiązania szczególne
                  steady_sol = dynsys._ode_system.steady_solution.as_eq_list()
                  
                  display(steady_sol[0])
                  display(steady_sol[1])
                 
               

Wahadło

Najprostszy przykład drgań współrzędnej uogólnionej zdefiniowanej przez kąt. Zupełnie podstawowe zagadnienie w zrozummieniu zachowania ciał podnoszonych za pomocą dźwigów, czy innych elementów podwieszanych za pomocą lin lub kabli.

                 
                  from dynpy.models.mechanics.pendulum import Pendulum
                  from sympy import *
                  from sympy.physics.mechanics import init_vprinting
                  init_vprinting()
                  
                  
                  # Stworzenie instancji klasy
                  dynsys = Pendulum().from_reference_data()
                  
                  display('Do obliczeń przyjęto:')
                  display(dynsys._given_data)
                  
                  # Wyświetlenie schematu
                  display(dynsys.preview())
                  
                  
                  # Energia kinetyczna
                  Ek = Symbol('E_k', positive=True)
                  Ek_eq = Eq(Ek, dynsys._kinetic_energy, evaluate=False)
                  display(Ek_eq)
                  
                  
                  # Energia potencjalna
                  Ep = Symbol('E_p', positive=True)
                  Ep_eq = Eq(Ep, dynsys._potential_energy, evaluate=False)
                  display(Ep_eq)
                  
                  
                  # Potencjał dyssypacyjny
                  D = Symbol('D', positive=True)
                  D_eq = Eq(D, dynsys._dissipative_potential, evaluate=False)
                  display(D_eq)
                  
                  
                  # Lagranżjan ukladu
                  L = Symbol('L', positive=True)
                  L_eq = Eq(L, dynsys.lagrangian(), evaluate=False)
                  display(L_eq)
                  
                  
                  # Równania ruchu
                  eoms_eq = Eq(dynsys._eoms[0], 0)
                  display(eoms_eq)
                  
                  
                  # Macierz bezwładnosci
                  M = Symbol('M', positive=True)
                  M_eq = Eq(M, dynsys.inertia_matrix(), evaluate=False)
                  display(M_eq)
                  
                  
                  # Macierz sztywności
                  K = Symbol('K', positive=True)
                  K_eq = Eq(K, dynsys.stiffness_matrix(), evaluate=False)
                  display(K_eq)
                  
                  
                  # Macierz tłumienia
                  D = Symbol('D', positive=True)
                  D_eq = Eq(D, dynsys.damping_matrix(), evaluate=False)
                  display(D_eq)
                  
                  
                  # Macierz fundamentalna
                  A = Symbol('A', positive=True)
                  A_eq = Eq(A, dynsys.fundamental_matrix(), evaluate=False)
                  display(A_eq)
                  
                  
                  # Wielomian charakterystyczny
                  Delta = Symbol('Delta', positive=True)
                  Delta_eq = Eq(Delta, dynsys.fundamental_matrix().det().expand().simplify().simplify().expand(), evaluate=False)
                  display(Delta_eq)
                  
                  
                  # Rozwiązania ogólne
                  gen_sol = dynsys._ode_system.general_solution.as_eq_list()
                  
                  display(gen_sol[0])
                  display(gen_sol[1])
                  
                  
                  # Rozwiązania szczególne
                  steady_sol = dynsys._ode_system.steady_solution.as_eq_list()
                  
                  display(steady_sol[0])
                  display(steady_sol[1])
                 
               

2. Tłumione układy o jednym stopniu swobody

Napinacz paska zębatego

Przykład pokazujący wpływ tłumienia na odpowiedź układu na wymuszenie harmoniczne zaprezentowane na modelu napinacza z napędu pasowego. Samo zrozumienie działania urządzenia i wpływu drgań na jego pracę jest kluczowe w projektowaniu napędów, lub przekładni pasowych.

                 
                  from dynpy.models.mechanics.tensioner import DampedBlowerToothedBelt
                  from sympy import *
                  from sympy.physics.mechanics import init_vprinting
                  init_vprinting()
                  
                  
                  # Stworzenie instancji klasy
                  dynsys = DampedBlowerToothedBelt().from_reference_data()
                  
                  display('Do obliczeń przyjęto:')
                  display(dynsys._given_data)
                  
                  # Wyświetlenie schematu
                  display(dynsys.preview())
                  
                  
                  # Energia kinetyczna
                  Ek = Symbol('E_k', positive=True)
                  Ek_eq = Eq(Ek, dynsys._kinetic_energy, evaluate=False)
                  display(Ek_eq)
                  
                  
                  # Energia potencjalna
                  Ep = Symbol('E_p', positive=True)
                  Ep_eq = Eq(Ep, dynsys._potential_energy, evaluate=False)
                  display(Ep_eq)
                  
                  
                  # Potencjał dyssypacyjny
                  D = Symbol('D', positive=True)
                  D_eq = Eq(D, dynsys._dissipative_potential, evaluate=False)
                  display(D_eq)
                  
                  
                  # Lagranżjan ukladu
                  L = Symbol('L', positive=True)
                  L_eq = Eq(L, dynsys.lagrangian(), evaluate=False)
                  display(L_eq)
                  
                  
                  # Równania ruchu
                  eoms_eq = Eq(dynsys._eoms[0], 0)
                  display(eoms_eq)
                  
                  
                  # Macierz bezwładnosci
                  M = Symbol('M', positive=True)
                  M_eq = Eq(M, dynsys.inertia_matrix(), evaluate=False)
                  display(M_eq)
                  
                  
                  # Macierz sztywności
                  K = Symbol('K', positive=True)
                  K_eq = Eq(K, dynsys.stiffness_matrix(), evaluate=False)
                  display(K_eq)
                  
                  
                  # Macierz tłumienia
                  D = Symbol('D', positive=True)
                  D_eq = Eq(D, dynsys.damping_matrix(), evaluate=False)
                  display(D_eq)
                  
                  
                  # Macierz fundamentalna
                  A = Symbol('A', positive=True)
                  A_eq = Eq(A, dynsys.fundamental_matrix(), evaluate=False)
                  display(A_eq)
                  
                  
                  # Wielomian charakterystyczny
                  Delta = Symbol('Delta', positive=True)
                  Delta_eq = Eq(Delta, dynsys.fundamental_matrix().det().expand().simplify().simplify().expand(), evaluate=False)
                  display(Delta_eq)
                  
                  
                  # Rozwiązania ogólne
                  gen_sol = dynsys._ode_system.general_solution.as_eq_list()
                  
                  display(gen_sol[0])
                  display(gen_sol[1])
                  
                  
                  # Rozwiązania szczególne
                  steady_sol = dynsys._ode_system.steady_solution.as_eq_list()
                  
                  display(steady_sol[0])
                  display(steady_sol[1])
                 
                 
               

Tłumione mocowanie silnika

Przykład dający możliwość analizy wpływu tłumienia na analizowany wcześniej układ. W rzeczywistości układy z zerowym tłumieniem praktycznie nie istnieją, więc porównanie zachowania znanego układu w którym tłumienie jest obecne może znacznie pomóc zrozumieć to zjawisko.

                 
                  from dynpy.models.mechanics.engine import DampedEngineVerticalSpringGravity
                  from sympy import *
                  from sympy.physics.mechanics import init_vprinting
                  init_vprinting()
                  
                  
                  # Stworzenie instancji klasy
                  dynsys = DampedEngineVerticalSpringGravity().get_constant_velocity()
                  
                  display('Do obliczeń przyjęto:')
                  display(dynsys._given_data)
                  
                  # Wyświetlenie schematu
                  display(dynsys.preview())
                  
                  
                  # Energia kinetyczna
                  Ek = Symbol('E_k', positive=True)
                  Ek_eq = Eq(Ek, dynsys._kinetic_energy, evaluate=False)
                  display(Ek_eq)
                  
                  
                  # Energia potencjalna
                  Ep = Symbol('E_p', positive=True)
                  Ep_eq = Eq(Ep, dynsys._potential_energy, evaluate=False)
                  display(Ep_eq)
                  
                  
                  # Potencjał dyssypacyjny
                  D = Symbol('D', positive=True)
                  D_eq = Eq(D, dynsys._dissipative_potential, evaluate=False)
                  display(D_eq)
                  
                  
                  # Lagranżjan ukladu
                  L = Symbol('L', positive=True)
                  L_eq = Eq(L, dynsys.lagrangian(), evaluate=False)
                  display(L_eq)
                  
                  
                  # Równania ruchu
                  eoms_eq = Eq(dynsys._eoms[0], 0)
                  display(eoms_eq)
                  
                  
                  # Macierz bezwładnosci
                  M = Symbol('M', positive=True)
                  M_eq = Eq(M, dynsys.inertia_matrix(), evaluate=False)
                  display(M_eq)
                  
                  
                  # Macierz sztywności
                  K = Symbol('K', positive=True)
                  K_eq = Eq(K, dynsys.stiffness_matrix(), evaluate=False)
                  display(K_eq)
                  
                  
                  # Macierz tłumienia
                  D = Symbol('D', positive=True)
                  D_eq = Eq(D, dynsys.damping_matrix(), evaluate=False)
                  display(D_eq)
                  
                  
                  # Macierz fundamentalna
                  A = Symbol('A', positive=True)
                  A_eq = Eq(A, dynsys.fundamental_matrix(), evaluate=False)
                  display(A_eq)
                  
                  
                  # Wielomian charakterystyczny
                  Delta = Symbol('Delta', positive=True)
                  Delta_eq = Eq(Delta, dynsys.fundamental_matrix().det().expand().simplify().simplify().expand(), evaluate=False)
                  display(Delta_eq)
                  
                  
                  # Rozwiązania ogólne
                  gen_sol = dynsys._ode_system.general_solution.as_eq_list()
                  
                  display(gen_sol[0])
                  display(gen_sol[1])
                  
                  
                  # Rozwiązania szczególne
                  steady_sol = dynsys._ode_system.steady_solution.as_eq_list()
                  
                  display(steady_sol[0])
                  display(steady_sol[1]) 
                 
                 
               

3. Układy o wielu stopniach swobody

Masowy tłumik drgań

Przykład pokazujący możliwość zmiany częstości własnej drgań poprzez dołożenie dodatkowego stopnia swobody. Rozwiązania typu TMD często stosowane są w budynkach lub mostach w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa wynikającego ze zjawiska rezonansu.

               
                from dynpy.models.mechanics.engine import EngineWithTMD
                from sympy import *
                from sympy.physics.mechanics import init_vprinting
                init_vprinting()
                
                
                # Stworzenie instancji klasy
                dynsys = EngineWithTMD().from_reference_data()
                
                display('Do obliczeń przyjęto:')
                display(dynsys._given_data)
                
                # Wyświetlenie schematu
                display(dynsys.preview())
                
                
                # Energia kinetyczna
                Ek = Symbol('E_k', positive=True)
                Ek_eq = Eq(Ek, dynsys._kinetic_energy, evaluate=False)
                display(Ek_eq)
                
                
                # Energia potencjalna
                Ep = Symbol('E_p', positive=True)
                Ep_eq = Eq(Ep, dynsys._potential_energy, evaluate=False)
                display(Ep_eq)
                
                
                # Potencjał dyssypacyjny
                D = Symbol('D', positive=True)
                D_eq = Eq(D, dynsys._dissipative_potential, evaluate=False)
                display(D_eq)
                
                
                # Lagranżjan ukladu
                L = Symbol('L', positive=True)
                L_eq = Eq(L, dynsys.lagrangian(), evaluate=False)
                display(L_eq)
                
                
                # Równania ruchu
                eoms_eq = Eq(dynsys._eoms[0], 0)
                display(eoms_eq)
                
                
                # Macierz bezwładnosci
                M = Symbol('M', positive=True)
                M_eq = Eq(M, dynsys.inertia_matrix(), evaluate=False)
                display(M_eq)
                
                
                # Macierz sztywności
                K = Symbol('K', positive=True)
                K_eq = Eq(K, dynsys.stiffness_matrix(), evaluate=False)
                display(K_eq)
                
                
                # Macierz tłumienia
                D = Symbol('D', positive=True)
                D_eq = Eq(D, dynsys.damping_matrix(), evaluate=False)
                display(D_eq)
                
                
                # Macierz fundamentalna
                A = Symbol('A', positive=True)
                A_eq = Eq(A, dynsys.fundamental_matrix(), evaluate=False)
                display(A_eq)
                
                
                # Wielomian charakterystyczny
                Delta = Symbol('Delta', positive=True)
                Delta_eq = Eq(Delta, dynsys.fundamental_matrix().det().expand().simplify().simplify().expand(), evaluate=False)
                display(Delta_eq)
                
                
                # Rozwiązania ogólne
                gen_sol = dynsys._ode_system.general_solution.as_eq_list()
                
                display(gen_sol[0])
                display(gen_sol[1])
                
                
                # Rozwiązania szczególne
                steady_sol = dynsys._ode_system.steady_solution.as_eq_list()
                
                display(steady_sol[0])
                display(steady_sol[1])
                

               
             

Zawieszenie samochodowe

Analiza układu przemieszczającego się zarówno kątowo jak i liniowo. Model odzwierciedla uproszczoną dynamikę zawieszenia pojazdu. Sposobów na zamodelowanie tego układu jest wiele tak, jak wiele jest możliwych konstrukcji zawieszenia. W tym przypadku to dwie proste kolumny zamodelowane jako sprężyna.

               
                from dynpy.models.mechanics.vehicle import UndampedSymmetricalVehicleSuspension
                from sympy import *
                from sympy.physics.mechanics import init_vprinting
                init_vprinting()
                
                
                # Stworzenie instancji klasy
                dynsys = UndampedSymmetricalVehicleSuspension().from_reference_data()
                
                display('Do obliczeń przyjęto:')
                display(dynsys._given_data)
                
                # Wyświetlenie schematu
                display(dynsys.preview())
                
                
                # Energia kinetyczna
                Ek = Symbol('E_k', positive=True)
                Ek_eq = Eq(Ek, dynsys._kinetic_energy, evaluate=False)
                display(Ek_eq)
                
                
                # Energia potencjalna
                Ep = Symbol('E_p', positive=True)
                Ep_eq = Eq(Ep, dynsys._potential_energy, evaluate=False)
                display(Ep_eq)
                
                
                # Potencjał dyssypacyjny
                D = Symbol('D', positive=True)
                D_eq = Eq(D, dynsys._dissipative_potential, evaluate=False)
                display(D_eq)
                
                
                # Lagranżjan ukladu
                L = Symbol('L', positive=True)
                L_eq = Eq(L, dynsys.lagrangian(), evaluate=False)
                display(L_eq)
                
                
                # Równania ruchu
                eoms_eq = Eq(dynsys._eoms[0], 0)
                display(eoms_eq)
                
                
                # Macierz bezwładnosci
                M = Symbol('M', positive=True)
                M_eq = Eq(M, dynsys.inertia_matrix(), evaluate=False)
                display(M_eq)
                
                
                # Macierz sztywności
                K = Symbol('K', positive=True)
                K_eq = Eq(K, dynsys.stiffness_matrix(), evaluate=False)
                display(K_eq)
                
                
                # Macierz tłumienia
                D = Symbol('D', positive=True)
                D_eq = Eq(D, dynsys.damping_matrix(), evaluate=False)
                display(D_eq)
                
                
                # Macierz fundamentalna
                A = Symbol('A', positive=True)
                A_eq = Eq(A, dynsys.fundamental_matrix(), evaluate=False)
                display(A_eq)
                
                
                # Wielomian charakterystyczny
                Delta = Symbol('Delta', positive=True)
                Delta_eq = Eq(Delta, dynsys.fundamental_matrix().det().expand().simplify().simplify().expand(), evaluate=False)
                display(Delta_eq)
                
                
                # Rozwiązania ogólne
                gen_sol = dynsys._ode_system.general_solution.as_eq_list()
                
                display(gen_sol[0])
                display(gen_sol[1])
                
                
                # Rozwiązania szczególne
                steady_sol = dynsys._ode_system.steady_solution.as_eq_list()
                
                display(steady_sol[0])
                display(steady_sol[1])  

               
             

4. Układy tłumione o wielu stopniach swobody

Tłumione zawieszenie samochodowe

Znany model zawieszenia pojazdu rozszerzony o wpływ tłumienia wiskotycznego. W porównaniu do rozważanego wcześniej przypadku, dużo lepiej odzwierciedla pracę faktycznego zawieszenia wyposażonego w amortyzatory.

               
                from dynpy.models.mechanics.vehicle import DampedSymmetricalVehicleSuspension
                from sympy import *
                from sympy.physics.mechanics import init_vprinting
                init_vprinting()
                
                
                # Stworzenie instancji klasy
                dynsys = DampedSymmetricalVehicleSuspension().from_reference_data()
                
                display('Do obliczeń przyjęto:')
                display(dynsys._given_data)
                
                # Wyświetlenie schematu
                display(dynsys.preview())
                
                
                # Energia kinetyczna
                Ek = Symbol('E_k', positive=True)
                Ek_eq = Eq(Ek, dynsys._kinetic_energy, evaluate=False)
                display(Ek_eq)
                
                
                # Energia potencjalna
                Ep = Symbol('E_p', positive=True)
                Ep_eq = Eq(Ep, dynsys._potential_energy, evaluate=False)
                display(Ep_eq)
                
                
                # Potencjał dyssypacyjny
                D = Symbol('D', positive=True)
                D_eq = Eq(D, dynsys._dissipative_potential, evaluate=False)
                display(D_eq)
                
                
                # Lagranżjan ukladu
                L = Symbol('L', positive=True)
                L_eq = Eq(L, dynsys.lagrangian(), evaluate=False)
                display(L_eq)
                
                
                # Równania ruchu
                eoms_eq = Eq(dynsys._eoms[0], 0)
                display(eoms_eq)
                
                
                # Macierz bezwładnosci
                M = Symbol('M', positive=True)
                M_eq = Eq(M, dynsys.inertia_matrix(), evaluate=False)
                display(M_eq)
                
                
                # Macierz sztywności
                K = Symbol('K', positive=True)
                K_eq = Eq(K, dynsys.stiffness_matrix(), evaluate=False)
                display(K_eq)
                
                
                # Macierz tłumienia
                D = Symbol('D', positive=True)
                D_eq = Eq(D, dynsys.damping_matrix(), evaluate=False)
                display(D_eq)
                
                
                # Macierz fundamentalna
                A = Symbol('A', positive=True)
                A_eq = Eq(A, dynsys.fundamental_matrix(), evaluate=False)
                display(A_eq)
                
                
                # Wielomian charakterystyczny
                Delta = Symbol('Delta', positive=True)
                Delta_eq = Eq(Delta, dynsys.fundamental_matrix().det().expand().simplify().simplify().expand(), evaluate=False)
                display(Delta_eq)
                
                
                # Rozwiązania ogólne
                gen_sol = dynsys._ode_system.general_solution.as_eq_list()
                
                display(gen_sol[0])
                display(gen_sol[1])
                
                
                # Rozwiązania szczególne
                steady_sol = dynsys._ode_system.steady_solution.as_eq_list()
                
                display(steady_sol[0])
                display(steady_sol[1])  
                

               
             

Dynamika konstrukcji mostu

Model odzwierciedlający przybliżoną dynamikę przęseł mostu i ich względnego ruchu w odpowiedzi na wymuszenie harmoniczne. Tego typu budwole projektowane są w sposób dający elementom pewną swobodę ruchu. Model skonstruowany za pomocą wózków, sprężyn i tłumików, odzwierciedla dynamikę takiego ruchu.

               
              from dynpy.models.mechanics.trolleys import ForcedDampedTrolleysWithSprings
              from sympy import *
              from sympy.physics.mechanics import init_vprinting
              init_vprinting()


              # Stworzenie instancji klasy
              dynsys = ForcedDampedTrolleysWithSprings().from_reference_data()

              display('Do obliczeń przyjęto:')
              display(dynsys._given_data)

              # Wyświetlenie schematu
              display(dynsys.preview())


              # Energia kinetyczna
              Ek = Symbol('E_k', positive=True)
              Ek_eq = Eq(Ek, dynsys._kinetic_energy, evaluate=False)
              display(Ek_eq)


              # Energia potencjalna
              Ep = Symbol('E_p', positive=True)
              Ep_eq = Eq(Ep, dynsys._potential_energy, evaluate=False)
              display(Ep_eq)


              # Potencjał dyssypacyjny
              D = Symbol('D', positive=True)
              D_eq = Eq(D, dynsys._dissipative_potential, evaluate=False)
              display(D_eq)


              # Lagranżjan ukladu
              L = Symbol('L', positive=True)
              L_eq = Eq(L, dynsys.lagrangian(), evaluate=False)
              display(L_eq)


              # Równania ruchu
              eoms_eq = Eq(dynsys._eoms[0], 0)
              display(eoms_eq)


              # Macierz bezwładnosci
              M = Symbol('M', positive=True)
              M_eq = Eq(M, dynsys.inertia_matrix(), evaluate=False)
              display(M_eq)


              # Macierz sztywności
              K = Symbol('K', positive=True)
              K_eq = Eq(K, dynsys.stiffness_matrix(), evaluate=False)
              display(K_eq)


              # Macierz tłumienia
              D = Symbol('D', positive=True)
              D_eq = Eq(D, dynsys.damping_matrix(), evaluate=False)
              display(D_eq)


              # Macierz fundamentalna
              A = Symbol('A', positive=True)
              A_eq = Eq(A, dynsys.fundamental_matrix(), evaluate=False)
              display(A_eq)


              # Wielomian charakterystyczny
              Delta = Symbol('Delta', positive=True)
              Delta_eq = Eq(Delta, dynsys.fundamental_matrix().det().expand().simplify().simplify().expand(), evaluate=False)
              display(Delta_eq)


              # Rozwiązania ogólne
              gen_sol = dynsys._ode_system.general_solution.as_eq_list()

              display(gen_sol[0])
              display(gen_sol[1])


              # Rozwiązania szczególne
              steady_sol = dynsys._ode_system.steady_solution.as_eq_list()

              display(steady_sol[0])
              display(steady_sol[1])
                

               
             

5. Układy nieliniowe

Dysk z nielionową spręzyną

Przykład charkteryzujący się sztywnością definiowaną przez nielionową funkcję współrzędnej uogólnionej. Pokazuje zastosowanie szeregu Taylora do linearyzacji funkcji

               
                from dynpy.models.mechanics.disk import DiskWithNonlinearSpring
                from sympy import *
                from sympy.physics.mechanics import init_vprinting
                init_vprinting()
                
                
                # Stworzenie instancji klasy
                dynsys = DiskWithNonlinearSpring()
                
                # Wyświetlenie schematu
                display(dynsys.preview())
                
                
                # Energia kinetyczna
                Ek = Symbol('E_k', positive=True)
                Ek_eq = Eq(Ek, dynsys._kinetic_energy, evaluate=False)
                display(Ek_eq)
                
                
                # Energia potencjalna
                Ep = Symbol('E_p', positive=True)
                Ep_eq = Eq(Ep, dynsys._potential_energy, evaluate=False)
                display(Ep_eq)
                
                
                # Potencjał dyssypacyjny
                D = Symbol('D', positive=True)
                D_eq = Eq(D, dynsys._dissipative_potential, evaluate=False)
                display(D_eq)
                
                
                # Lagranżjan ukladu
                L = Symbol('L', positive=True)
                L_eq = Eq(L, dynsys.lagrangian(), evaluate=False)
                display(L_eq)
                
                
                # Równania ruchu
                eoms_eq = Eq(dynsys._eoms[0], 0)
                display(eoms_eq)
                
                
                # Macierz bezwładnosci
                M = Symbol('M', positive=True)
                M_eq = Eq(M, dynsys.inertia_matrix(), evaluate=False)
                display(M_eq)
                
                
                # Macierz sztywności
                K = Symbol('K', positive=True)
                K_eq = Eq(K, dynsys.stiffness_matrix(), evaluate=False)
                display(K_eq)
                
                
                # Macierz tłumienia
                D = Symbol('D', positive=True)
                D_eq = Eq(D, dynsys.damping_matrix(), evaluate=False)
                display(D_eq)
                
                
                # Macierz fundamentalna
                A = Symbol('A', positive=True)
                A_eq = Eq(A, dynsys.fundamental_matrix(), evaluate=False)
                display(A_eq)
                
                
                # Wielomian charakterystyczny
                Delta = Symbol('Delta', positive=True)
                Delta_eq = Eq(Delta, dynsys.fundamental_matrix().det().expand().simplify().simplify().expand(), evaluate=False)
                display(Delta_eq)
                
                
                # Rozwiązania ogólne
                gen_sol = dynsys._ode_system.general_solution.as_eq_list()
                
                display(gen_sol[0])
                display(gen_sol[1])
                
                
                # Rozwiązania szczególne
                steady_sol = dynsys._ode_system.steady_solution.as_eq_list()
                
                display(steady_sol[0])
                display(steady_sol[1])  
                

               
             

Odwrócone whadło

Przykład szeroko stosowanego zagadnienia w teorii regulacji. Odwrócone wahadło jest często wykorzystywanym benchmarkiemm dla systemów automatyki.

               
                from dynpy.models.mechanics.pendulum import KinematicallyExcitedInvertedPendulum
                from sympy import *
                from sympy.physics.mechanics import init_vprinting
                init_vprinting()
                
                
                # Stworzenie instancji klasy
                dynsys = KinematicallyExcitedInvertedPendulum().from_reference_data()
                
                display('Do obliczeń przyjęto:')
                display(dynsys._given_data)
                
                # Wyświetlenie schematu
                display(dynsys.preview())
                
                
                # Energia kinetyczna
                Ek = Symbol('E_k', positive=True)
                Ek_eq = Eq(Ek, dynsys._kinetic_energy, evaluate=False)
                display(Ek_eq)
                
                
                # Energia potencjalna
                Ep = Symbol('E_p', positive=True)
                Ep_eq = Eq(Ep, dynsys._potential_energy, evaluate=False)
                display(Ep_eq)
                
                
                # Potencjał dyssypacyjny
                D = Symbol('D', positive=True)
                D_eq = Eq(D, dynsys._dissipative_potential, evaluate=False)
                display(D_eq)
                
                
                # Lagranżjan ukladu
                L = Symbol('L', positive=True)
                L_eq = Eq(L, dynsys.lagrangian(), evaluate=False)
                display(L_eq)
                
                
                # Równania ruchu
                eoms_eq = Eq(dynsys._eoms[0], 0)
                display(eoms_eq)
                
                
                # Macierz bezwładnosci
                M = Symbol('M', positive=True)
                M_eq = Eq(M, dynsys.inertia_matrix(), evaluate=False)
                display(M_eq)
                
                
                # Macierz sztywności
                K = Symbol('K', positive=True)
                K_eq = Eq(K, dynsys.stiffness_matrix(), evaluate=False)
                display(K_eq)
                
                
                # Macierz tłumienia
                D = Symbol('D', positive=True)
                D_eq = Eq(D, dynsys.damping_matrix(), evaluate=False)
                display(D_eq)
                
                
                # Macierz fundamentalna
                A = Symbol('A', positive=True)
                A_eq = Eq(A, dynsys.fundamental_matrix(), evaluate=False)
                display(A_eq)
                
                
                # Wielomian charakterystyczny
                Delta = Symbol('Delta', positive=True)
                Delta_eq = Eq(Delta, dynsys.fundamental_matrix().det().expand().simplify().simplify().expand(), evaluate=False)
                display(Delta_eq)
                
                
                # Rozwiązania ogólne
                gen_sol = dynsys._ode_system.general_solution.as_eq_list()
                
                display(gen_sol[0])
                display(gen_sol[1])
                
                
                # Rozwiązania szczególne
                steady_sol = dynsys._ode_system.steady_solution.as_eq_list()
                
                display(steady_sol[0])
                display(steady_sol[1])